Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333 , w celach marketingowych, a także w celu przedstawienia oferty handlowej.


1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. z siedzibą we Warszawie, ul. Grzybowska 87, 87 00-844 WARSZAWA, KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@kipg.com.pl
3. Dane są przetwarzane na podstawie rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
4. Podanie danych jest dobrowolne. Dochowamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych. Przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych, a także aby skontaktować się i przedstawić Państwu ofertę handlową.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wskazanym powyżej mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, którzy sprawują w imieniu KIPG funkcje (konsultantom, dostawcom usług w zakresie wsparcia technicznego i IT, w ramach testów i prac rozwojowych na naszych systemach technologicznych) w sytuacji, gdy posiadamy odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia
6. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.

7. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i handlowych aż do ich wycofania.
8. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
10. Informujemy, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.