Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016, przez Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87 00-844 WARSZAWA KRS: 0000598463 NIP: 5272757671 REGON: 363591333 , w celach marketingowych, a także w celu przedstawienia oferty handlowej.

1. Administratorem danych osobowych jest Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, KRS: 0000598463, NIP: 5272757671, REGON: 363591333.
2. Kontakt z administratorem jest możliwy pod adresem korespondencyjnym: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, jest możliwy pod numerem telefonu (+48) 22 512 05 49 oraz adresem e-mail: iodo@kipg.pl.
4. W przypadku uzupełnienia przez Państwa formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w innej formie, Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie.
5. Jeśli udzielili Państwo stosownych zgód dotyczących kierowania do Państwa działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym powyżej mogą zostać przekazane zewnętrznym podmiotom, którzy sprawują w imieniu KIPG funkcje (konsultantom, dostawcom usług w zakresie wsparcia technicznego i IT, w ramach testów i prac rozwojowych na naszych systemach technologicznych) w sytuacji, gdy posiadamy odpowiednie umowy w zakresie przetwarzania danych lub podobne zabezpieczenia.
7. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) na podstawie umowy uwzględniającej wymogi UE w zakresie przekazywania danych osobowych poza teren EOG.
8. Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Państwa zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Państwa sprawy i udzielenia Państwu wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.
9. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
11. Informujemy, iż Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.