Giełda długów oraz rejestr długów są dwoma osobnymi pojęciami. Wierzyciel ma możliwość skorzystać z każdej z tych opcji, co warto mieć na uwadze. Czy wpis do rejestru długów działa? Z czym związana jest jego skuteczność? Jakie prawa w tym przypadku ma dłużnik?

Czy wpis do rejestru długów działa?

Rejestr długów jest potoczną nazwą Biura Informacji Gospodarczej, które ma za zadanie przechowywać oraz udostępniać informacje o osobach zadłużonych. Takie dane dostarczają zarówno osoby prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorcy. Działanie rejestru jest oparte na ustawie z dn. 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji  i wymianie danych gospodarczych. 
Warto podkreślić, że rejestr ten służy do weryfikacji zadłużenia potencjalnego kontrahenta – nie ma tutaj możliwości zbycia lub nabycia wierzytelności. Przedsiębiorcy korzystają z tego rozwiązania wtedy, gdy chcą ostrzec inne podmiotu o dłużniku oraz zmotywować go do jak najszybszej spłaty zadłużenia. 

Skuteczność wpisu do rejestru długów

W naszym kraju funkcjonuje kilka popularnych BIG-ów, którymi są przykładowo:

  • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor (BIG InfoMonitor),
  • KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
  • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A,
  • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

W rejestrze długów można łatwo wyszukać dane o dłużniku, co z kolei sprawia duży kłopot osobom, które znajdują się w tym spisie. W tym przypadku dłużnik napotyka szereg przeszkód podczas starania się o pożyczkę lub kredyt, zawierania umowy z operatorem telekomunikacyjnym, czy też chęci wynajmowania powierzchni biurowej. Ponadto, osoba zadłużona nie jest mile widziana jako przedsiębiorca przez konsumentów i potencjalnych kontrahentów. Wpis do BIG sprawia zatem, że prowadzenie działalności gospodarczej zostaje utrudnione w wielu kwestiach. Weryfikacja i dodanie do rejestru dłużnika nie jest darmowe. Firma znajdująca się w rejestrze długów może znacząco stracić w oczach odbiorców, co z kolei przełoży się na trudności w prowadzeniu firmy – potwierdza specjalista ds. obsługi klienta z Krajowy Instytutu Prawa Gospodarczego.

Jakie prawa ma dłużnik wpisany do rejestru długów?

Warto zauważyć, że dodawanie wpisów do BIG-ów lub na giełdę długów jest w pełni legalne i związane z prawem, jakie posiada wierzyciel. W rejestrze długów wpisywać można imię i nazwisko osoby zadłużonej, miejsce zamieszkania, a nawet wielkość zadłużenia. Dłużnik nie może natomiast żądać usunięcia swoich danych, ani w żadnym przypadku grozić wierzycielowi. Możliwe jest co najwyżej poproszenie o usunięcie lub wystąpienie z wnioskiem o uaktualnienie danych, jeśli dłużnik posiada takie podstawy. 

Jeśli chodzi o wpisy niezgodne z prawdą lub związane z naruszeniem przepisów prawnych, wtedy dłużnik może wnioskować o usunięcie informacji z rejestru. Wierzyciel natomiast w takiej sytuacji ma obowiązek skontaktowania się z BIG-iem i dokonania stosownych zmian. Jednym z najważniejszych aspektów, które przemawia za zrezygnowaniem z dodania dłużnika do rejestru długów jest fakt, że firma chce utrzymać dobre relacje z kontrahentem, zwłaszcza gdy współpraca jest kluczowa.

Zamieszczone dane o dłużniku

W przypadku wpisania dłużnika przedsiębiorcy do BIG-u można zamieścić o nim następujące dane:

  • imię i nazwisko,
  • miejsce zamieszkania (przy czym podaje się miejscowość i ulicę, bez żadnego numeru),
  • wartość długu,
  • tytuł długu (faktura lub umowa).

Okazuje się, że w Biurze Informacji Gospodarczej sprawdzić można również informacje o konsumencie, przy czym niezbędna jest zgoda tej osoby. Ponadto, z danych odnoszących się do osób fizycznych korzystają bez problemu głównie firmy telekomunikacyjne, banki itp. Wierzyciel ma prawo dodać informacje o dłużniku do kilku rejestrów długów, przy czym musi się liczyć z koniecznością zapłaty za każdy kolejny wpis. Każde Biuro ma swój regulamin, którego należy przestrzegać. Z reguły tego typu podmioty działają podobnie, jednakże przed kontaktem z rejestrem warto dokładnie poznać wytyczne, dzięki czemu uniknie się zaskoczenia w niektórych kwestiach. Wybierając rejestr lub giełdę długów warto postawić na te, które cieszą się sporym uznaniem na rynku i dobrymi opiniami. 

Biura Informacji Gospodarczej działają na tej zasadzie, że przechowują oraz udostępniają dane o dłużnikach. Wszelkie aspekty związane z taką działalnością określone są w przepisach prawnych. Dzięki temu firmy zyskują możliwość zweryfikowania potencjalnego kontrahenta lub zachęcenia dłużnika do szybszej spłaty zobowiązania.