Krajowy Instytut Prawa Gospodarczego (w skrócie KIPG) to organizacja konstruowana w oparciu o najnowsze zmiany prawa w zakresie analiz ryzyka transakcyjnego w MŚP. Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi biznesu udostępnia narzędzia pozwalające szybko i efektywnie zarządzać płynnością finansową, oraz zyskać przewagę konkurencyjną w dowolnej strukturze firmy.

Promowane wierzytelności: