Zehnacker

Nazwa: Zehnacker
Adres: Hombourg Haut
NIP: FR01440791341
Wierzytelność 962,21 €
Podstawa zobowiązania: faktury
Data płatności: 2019-07-19

Ta wierzytelność jest wystawiona na sprzedaż. Jeżeli jesteś zainteresowany jej zakupem skontaktuj się z ekspertem Krajowego Instytutu Prawa Gospodarczego